AdsCommand Methods

Advantage .NET Data Provider

  Previous topic Next topic  

Cancel

CreateParameter

ExecuteExtendedReader

ExecuteExtendedReader( CommandBehavior )

ExecuteNonQuery

ExecuteReader

ExecuteReader( CommandBehavior )

ExecuteScalar

Prepare

DeriveParameters

VerifySQL